Over het optreden van John de Mol bij Boos is al genoeg gezegd. Te weinig empathisch enzovoort. Ik zag iets anders. John de Mol is een leider uit het verleden. Hij hanteert een stijl die mensen (ook ik) in de jaren negentig aangeleerd kregen. Een leider durft – volgens dat oude beeld – beslissingen te nemen, knopen door te hakken. Rood gedrag heet dat in de termen van managementdrives. Een leider was onverschrokken. Wat hebben we met zijn allen opgekeken tegen deze koele saneerders die harde beslissingen durfden nemen. Die tijd is voorbij. De veranderde maatschappij zoekt geen harde bokito’s. Leiderschap vraagt om empathie. Deze tijd heeft conscious leaders nodig.

Nieuw! Lees ook: Merkster Marketing Bootcamps

De problemen waar wij in de komende jaren mee te maken krijgen als professionals en in ons privélven zijn legio. Denk aan: druk op natuurlijke hulpbronnen en voedselbronnen. Daarnaast hebben we last van onze te grote ecologische voetafdruk en klimaatverandering. De oude machtsblokken nemen verder weer stelling in tegenover elkaar. Populisme tiert welig. Er is een verminderde toegang tot gezondheidszorg en onderwijs met als gevolg sociale ontwrichting. De technologische verandering, ten slotte, gaan zo snel dat ze niet meer bij te houden zijn.

We kijken al jarenlang hoopvol naar politici maar van hen zal onze hulp niet komen. Het zijn organisaties en hun leiders waarop de druk groeit om rekening te houden met “people, planet, profit” en in te spelen op de bezorgdheid van meerdere stakeholders. Kijk bijvoorbeeld naar Milieudefensie en de CEO van Shell. Organisaties hebben daarom dringend behoefte aan nieuw leiderschap. Duurzame leiders. Dit zijn mensen die prioriteiten op korte en lange termijn met elkaar in evenwicht brengen en waarde creëren en verzilveren. Dat doen ze niet alleen voor de eigen organisatie maar juist voor een verscheidenheid aan belanghebbenden. In recentere marketingtheorie wordt dit wel shared value genoemd.

Deze tijd heeft conscious leaders nodig.

Ik geloof in shared value en het nieuwe leiderschap dat daarmee samenhangt. Deze tijd heeft conscious leaders nodig. In verschillende publicaties is het profiel van zo’n duurzame leider geschetst. Duurzame leiders kijken verder dan onmiddellijke kortetermijnwinsten. In het Engels klinkt het zo mooi. Geen short term gain, maar longterm profit. De rol die hun organisatie speelt zien ze niet beperkt tot het eigen speelveld, maar kijken juist naar het effect erbuiten. Het is een vorm van mentale voorwaartse integratie. Verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je daden en die daden in de keten zo positief mogelijk willen laten uitwerken. Oude leiders predikten dat het ging om de bottom line. Conscious leaders zeggen hetzelfde. Hun bottom line is daarentegen drievoudig. Het gaat ze om financiële, sociale en ecologische prestaties.

Het spreekt voor zich dat het niet gaat om corporate bla bla, maar om echte actie. Practice what you preach.

Duurzame bedrijfsontwikkeling

Het formuleren en het leven vanuit een purpose is een van de belangrijkste kenmerken van deze leiders. Het gaat dan niet alleen om de bedrijfspurpose. Het gaat om een gedeelde purpose met de stakeholders van de organisatie. Topmanagement moet initiatieven steunen die de transitie van hoe het nu is naar hoe het moet worden een forse zet in de rug geeft. Marketing gaat om het creëren en verzilveren van waarde. Die waarde hoeft niet alleen financieel te zijn. De nieuwe leider betrekt bovendien mensen bij het beslissingsproces. Van leader decides gingen we al naar leader decides with input. De nieuwe organisatie zal een systeem zijn waarin we met onze klanten voor onze klanten doelen stellen en die behalen met respect voor alle belanghebbenden. In managementdrive termen gaan we dus van rood naar groen.

Duurzaamheidsdenken vraagt om de intellectuele flexibiliteit om het grotere plaatje te zien en om van perspectief te kunnen veranderen tussen de verschillende concurrerende belangen. Dat vraagt om begrip voor mensen uit verschillende culturen; en om het waarderen van andere standpunten en achtergronden. Het vraagt van commissarissen dat ze verder kijken dan hun eigen corporale kringetje groot is. Ook nieuw benoemde CEO’s komen nog vaak uit het oude malletje. Het aanstellen van nieuwe leiders en het ontwikkelen van zulke leiders vraagt ook van de non-executives een nieuwe mentaliteit.

Deze tijd heeft conscious leaders nodig. Op alle niveaus. Mensen die vanuit persoonlijk leiderschap en het geloof in een nieuwe betere wereld vol gelijke kansen het algemene belang hun persoonlijk belang maken. Dan komt het misschien toch nog goed met die planeet van ons.—

Meer weten? Bezoek de site van Tribe called now en lees alles over het nieuwe leiderschapsprogramma. https://staging-tribecallednow.kinsta.cloud/tcn-conscious-world-leaders/

Ik ben een van de trainers van dit nieuwe initiatief. Neem gerust contact met me op.